UE

Projekty dofinansowanie

Firma Marcin Chmieliński "Chmieliński" realizuje projekt pt. "Innowacyjna technologia precyzyjnego cięcia strumieniem wody opracowana w firmie Chmieliński".

Celem głównym projektu jest zwiększanie konkurencyjności firmy zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku poprzez wdrażanie innowacji procesowej oraz innowacji produktowej.

Podstawowe efekty Projektu:
- zwiększanie konkurencyjności firmy zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym;
- wprowadzenie na rynek nowych produktów - Rurek MaxiPrec;
- zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty;
- wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych, organizacyjnych i marketingowych;
- wzrost przychodów i poprawa rentowności firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów;
- rozbudowa przedsiębiorstwa;
- zwiększenie potencjału produkcyjnego.

Całkowita wartość projektu: 2 730 600,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 220 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 999 000,00 zł

Zadzwoń do nas

74 886 92 60

Napisz do nas

biuro@maszyny-chmielinski.pl

Odwiedź nas

sprawdź lokalizację

facebook